Kambo lekovita ceremonija

Kambo lekovita ceremonija

04.07.2021 BEOGRAD 🐸
Lekovita Ceremonija: Kambo & Rapè & Sound Ovakva integracija Medicina je alhemijska snaga Vatre, kada susretne svoju braću i sestre – Zemlju (telo), Vazduh (misli) i Voda (emocije) i odvodi ih u Istinu, ljubav i konačnu konekciju.

Sve informacije o ceremoniji možete naći na FB event-u.